Slide background
Slide background

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHEŁMNIE

NAJBLIŻSZE LICYTACJE

Licytacja nr KM 6554/16
DATA I MIEJSCE LICYTACJI

2017-09-12
godz. 09:30
Sąd Rejonowy w Chełmnie, ul. Toruńska 3, sala 109

CENA

Cena wywoławcza:
126 573,75 zł
Cena oszacowania:
168 765,00 zł

PRZEDMIOT LICYTACJI

prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmnie przy ulicy Jastrzębiej 21 składającej się z: - geodezyjnie oznaczonej działki gruntu nr 313/2 o powierzchni 370 m2 wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym i garażem oraz garażem stalowym, infrastrukturą techniczną.

WITAM NA MOJEJ STRONIE

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)

KANCELARIA KOMORNICZA W CHEŁMNIE

Poprzeczna 27a, 86-200 Chełmno

Godziny urzędowania:
Codziennie (od poniedziałku do czwartku): 700- 1600
W piątek: 700 - 1500
Komornik lub Asesor przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach: 830- 1130 oraz 1300- 1500

Kancelaria | Właściwość terytorialna | Poradnik | Dokumenty | Licytacje (ruchomości / nieruchomości) | Kontakt | Polityka prywatności

Copyright © 2017 Marcin Gajda