Slide background
Slide background

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHEŁMNIE

NAJBLIŻSZE LICYTACJE

Licytacja nr KM 8891/14
DATA I MIEJSCE LICYTACJI

2017-03-10
godz. 09:00
Sąd Rejonowy w Chełmnie ul. Toruńska 3, pokój nr 9

CENA

Cena wywoławcza:
70 375,33 zł
Cena oszacowania:
105 563,00 zł

PRZEDMIOT LICYTACJI

Prawo własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 256/2 o powierzchni 1,84ha, w części ogrodzonej i utwardzonej gruzem wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną.Są to grunty o dość wysokiej przydatności rolniczej, wygrodzenie jest na obszarze oznaczonym S/RIIIb, wymagającym zgody na ewentualne wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolne.

WITAM NA MOJEJ STRONIE

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji)

KANCELARIA KOMORNICZA W CHEŁMNIE

Poprzeczna 27a, 86-200 Chełmno

Godziny urzędowania:
Codziennie (od poniedziałku do czwartku): 700- 1600
W piątek: 700 - 1500
Komornik lub Asesor przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach: 830- 1130 oraz 1300- 1500

Kancelaria | Właściwość terytorialna | Poradnik | Dokumenty | Licytacje (ruchomości / nieruchomości) | Kontakt | Polityka prywatności

Copyright © 2017 Marcin Gajda